Garantiid

Oluliseks komponendiks Hessen DI müügifilosoofias on, et müüdu teeniks klienti võimalikult pikaajaliselt.

TOODETE GARANTIID

  •  PAX käterätikuivatid: 5 aastat
  •  PAX elektritermostaadid: 5aastat
  •  Terma radiaatorid: 2 aastat
  • Terma elektritermostaadid: 2 aastat
  •  RAL pinnakattele 8 aastat

   

  Garantiiaeg hakkab kehtima toote ja müügiarve- saatelehe ja/või müügikviitungi väljastamise hetkest tarbijale. Tootel ilmnenud valmistamis-, materjali-, ja konstruktsioonipuuduste puhul on kliendil õigus nõuda toote tasuta parandamist või välja vahetamist juhul, kui parandamine ei anna soovitud tulemusi. Kui vajalik toode laost puudub, vahetatakse tootmisdefektiga toode ümber vastavalt tootjatehase tarne tähtajale. Garantii kehtib üksnes defektidele, mis on tekkinud toote valmistamise käigus.

  Toote ebaõigest ja/või mittesihtotstarbelisest kasutamisest, samuti ebaõigest hooldamisest, paigaldamisest või ühendamisest. Garantii ei kehti probleemidele, mis on tekkinud agressiivsete puhastusvahendite kasutamise tõttu. Garantii alla ei kuulu kahjude likvideerimine, mille on tootele tekitanud veevarustuse avariid ja voolupinge häired paigaldus kohas.

  Ostja peab ilmnenud veast teatama 14 päeva jooksul Hessen DI OÜ-le või toote müüjale, esitades ostu tõendava müügiarve- saatelehe ja/või müügikviitungi.

  Palume Teil tähelepanelikult tutvuda ja järgida tootega kaasasolevat kasutus- ja hooldusjuhendit. Nõuetekohane paigaldus, hooldus ja kasutamine tagavad toote pikaajalise vastupidavuse.

 • Müügitingimused PDF
X